KOTOMANIA

Projekt " Kotomania" został stworzony zgodnie z zainteresowaniami dzieci, w młodszym wieku szkolnym. Planowany czas trwania - czerwiec 2017 do maja 2018. Podczas realizacji projektu KOTOMANIA uczniowie pogłębią wiedzę na temat kotów, na różnych obszarach edukacyjnych. Poznają rasy kotów, ich środowisko, a także jak należy dbać i opiekować się domowymi pupilami. Uczniowie razem z kotami przemierzą świat ( zapoznając się ze środowiskiem naturalnym dzikich kotów. Dzieci poszerzą swoją wiedzę w zakresie literatury dziecięcej, kształcąc umiejętność czytania ze zrozumieniem, a jednocześnie rozwiną zainteresowania czytelnicze. Dzięki tym działaniom wpłyną na rozwój wyobraźni, udoskonalą płynność i poprawność czytania oraz udoskonalą pisownię ortograficzną. W czasie trwania projektu nastąpi popularyzowanie nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem technologii komputerowej. Dzieci odkryją w magiczny sposób świat programowania.

Latest updates