Δέντρο συναισθημάτων - Árbol de las emociones

 • Οι μαθητές του Δ1 αναγνωρίζουν και καταγράφουν γνώριμα συναισθήματα, αναζητούν σε διαδικτυακά λεξικά την ισπανική μετάφραση τους. Στη συνέχεια τα τοποθετούν σε ένα δέντρο συναισθημάτων με τη βοήθεια του πολυμεσικού λογισμικού thinglink, για να τα παρουσιάσουν στους ισπανούς συμμαθητές τους :

  Los alumnos del cuarto nivel, D1, participan en la Educación sobre emociones, buscan palabras sobre emociones y sentimientos en Internet y luego las traducen en Español. ¡En la continuación collocan las palabras en el árbol de las Emociones utilizando thinglink, para presentar lo en sus nuevos amigos  de  España!

   

   

   

  Από τους μαθητές του Δ1   --   los estudiantes del nivel cuarto