Maľované čítanie

twinspace-logo

Projekt je relizovaný v slovenskom a českom jazyku, je určený pre deti 1.stupňa, čiže pre deti vo veku 6-10 rokov, je realizovaný v rámci voľnočasových aktivít v školskom klube, kde sú prepojené výchovno – vzdelávacie oblasti ako spoločensko – vedná, esteticko – výchovná, pracovno – technická, vzdelávacia a na hodinách českého jazyka. Tento projekt bude realizovaný od apríla do júna 2017. V júni budú odprezentované výsledky formou leporela. Projektové výsledky/výstupy budú priebežne zverejňované na webovej stránke školy. Kľúčové slová: ilustrácia na rozprávku partnerskej školy, podpora čitateľskej gramotnosti, spoločná práca vo forme leporela

Latest updates