Lesné miničarovanie

twinspace-logo

Projekt je zameraný na aktívnu tvorivú činnosť žiakov v podmienkach globálnej a enviromentálnej výchovy. Obsahuje aktivity, ktoré motivujú k učebno-poznávacej činnosti detí, rozvíjajú ich asertivitu, podporujú schopnosť analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím. Aktívna práca s rôznymi informačnými zdrojmi rozvíja spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej úrovni. -tvorivé čítanie a písanie -ochrana a tvorba životného prostredia

Latest updates