Različnost nas povezuje

twinspace-logo

Smo javna osnovna šola v središču Slovenije, kjer sobivajo učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja, učenci nižjega izobrazbenega standarda in učenci redne osnovne šole. Naš projekt je posledica želje pridobiti nove izkušnje in jih prenesti ter opremiti učence z znanji in veščinami za njihovo prihodnje življenje ter želje po strokovni rasti zaposlenih in priložnostih za mednarodno sodelovanje, kar bi zagotavljalo še višjo kakovost izobraževanja na naši ustanovi. V zadnjem času narašča število učencev, ki migrirajo zaradi ekonomskih ali varnostnih razlogov, zato je rdeča nit projekta zadostiti čim boljšo storitev v učnem procesu za vse učence, tudi tiste, ki jim zaradi jezikovne, kulturne razlike ali zaradi posebnih potreb, običajni pristopi ne zadoščajo.

Latest updates