HAND İN HAND FOR A GREEN WORLD. WOULD YOU PLANT A TREE FOR ME?

Forests are declining rapidly due to unconscious tree cuttings, forest fires, industrial use and unplanned urbanization. As a result; Global warming, drought and natural catastrophes are rising. The quality of the air we breathe is falling. The forests are rapidly falling. It is very important to plant new trees instead. With this Project; A global...

1- Project Work Plan

PROJECT WORKING PROCESS February-MARCH-APRIL 2017
The work process consists of 5 steps.
1: Sing a song (February 15-28, 2017)
We will sing a song with the theme of "tree, forest, nature". It can be local or English. Record short videos and share them with twin spaces.
2: ORMAN TURU (1-20 March 2017)
The visit to the forest area will be organized. We will have two lesson there. Lesson 1: Recognition of the forest. Lesson 2: Forest ecosystem.
3: DRAWING DRAWING - Painting exhibition (1-20 March 2017)
After the forest trip, students are asked to draw pictures. Students will draw pictures, photos will be taken. Shared in twin spaces. The pictures will be on display at school.
4: Tree Planting and First Care (21 March - 15 April 2017 )
Tree planting and initial care will be explained practically. The students will do the same. The project will plant a tree on behalf of partner countries. On the tree, the label with the country name and flag will be pushed and pictures will be taken. They are shared in twin spaces.
5: Poster (16-30 April 2017)
Students prepare posters that include "protection of forests and nature". The photographs of the posters are taken and the twin spaces are shared. The Posters will be on display at school.

 

PROJE ÇALIŞMA PLANI VE ETKİNLİKLER

UYGULAMA SÜRECİ (MART - NİSAN 2017)

Uygulama sırtı 5 adımdan oluşur.

1. ADIM: Şarkı Söylüyorum. (15-28 Şubat 2017)

"Ağaç, orman ve doğa" konulu bir şarkıyı, yerel dilde veya İngilizce olarak öğrenmek ve söylemek. Şarkının kısa videosunu kaydet ve paylaş.

2. ADIM: Minik Kaşifler Ormanda (1- 20 Mart 2017)

Bu etkinlikte ormana bir ziyaret düzenlenecek. Orman ziyareti sırasında dışarıda iki ders yapılacak.

1.DERS: Ormanı tanıma, Ağaç ve doğal dokuyu ayırt edebilme

2.DERS: Ormandaki ekosistem

3.ADİM: Resim Çizme Ve Resim Sergisi (1-20 Mart 2017)

Orman gezisinden sonra öğrencilerden gözlemler, duygu ve düşüncelerinin resim yaparak anlatmaları istenir. Öğrencilerin çizdiği resimler ortak alanda paylaşılır. Okulda sergilenir.

4.ADIM: Ağaç dikimi A.Ş. ilk bakımı (21Mart - 15 2017 Nisan )

Ağaç dikimi ve ilkbakımı uygulamalı olarak anlatılacak. Öğrenciler tarafından uygulanacak.

Her ülke için bir ağaç dikilecek. Ağacın üzerine bir bayrak koymak için bayrağı ve adının olduğu bir etiket. Fotoğrafı çekilerek twinspacesde paylaşılacak. Daha fazla ağaç dikilebilir.

5.ADIM: Afiş (2017 16-30 Nisan Çalışması

Öğrenciler "Ormanın ve doğanın korunması" konulu posterler hazırlarlar. Posterlerin fotoğrafları çekilerek, ortak alanı paylaşılır. Okulda sergilenir.

Author: Behlül Akyol
Last editor: Jolanta Drzycimska - Kola