4. slovanský audiosborník - balady a scénické čtení

Žáci si na základě komunikace emailem, videokonferencí, prací v prostředí twinspace se spolužáky ze sousední slovanské evropské země, autorským psaním i četbou balad, vyprávěním o literárních osobnostech regionu Poděbrad – Polabí a Bzince – Bílé Karpaty, nácvikem scénického čtení, představeních národních divadel a scén, posílí kompetenci komunikativní, osvojí si porozumění jazyka slovanského souseda. Vyhledáváním a tříděním informací z literární teorie – balady, pojem scénické čtení, dramatické umění, jejich pochopením v praxi a systematizací je efektivně využijí v procesu nejen vlastního učení, ale i při tvůrčích činnostech – autorské psaní balady, nácviku scénického čtení, osvojený výpisků , tvorba mp3 audiotéky a videozáznamů, prezentace ppt, - vlastní balady s možnou ilustrací, společný přednes. Praktické činnosti s technikou posílí kompetenci v oblasti aktivního používání ICT v životě i ve výuce, nové nástroje. Psaní vlastních balad, nácvik scénického čtení a výtah z odborného textu posiluje duševní rozvoj žáků s estetickými prožitky a podporuje práci v týmu, mezinárodním týmu. Společný přednes balad. Vznikne 4. slovanský audiosborník – balady a scénické čtení.

Latest updates