Jak je to u nás - aneb svátky, zvyky, pranostiky

twinspace-logo

Seznámení žáků 1. stupně ZŠ různých národností se svátky ve své i partnerské zemi, porovnání zvyků a tradic, případně poznání a vyzkoušení jiných. Seznámení s cizím jazykem, obohacení slovníku o nové výrazy, práce s jazykem v oblasti pranostik a pořekadel souvisejících s jednotlivými svátky.

Latest updates