POJĎME SPOLU ZA ZVÍŘÁTKY - POĎME SPOLU ZA ZVIERATKAMI

twinspace-logo

Projekt je zaměřen na žáky ve věku 3-11 let MŠ, ZŠ a žáky s těžkým postižením ve věku 6 -17 let základní a praktické školy. Budeme se seznamovat a poznávat domácí zvířata. Téma se bude prolínat všemi předměty ve výuce, provedení a práce budou zohledněny dle schopností žáků jednotlivých tříd. Budeme se učit spolupracovat, tolerovat práci spolužáků, pracovat samostatně i v kolektivu. Budeme kreslit, vyrábět, modelovat, psát, zpívat, tančit, hádat, hledat informace, obrázky zvířátek a jejich života, kde žijí, čím se živí, čím jsou pro nás užitečná.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user