Učenie nie je mučenie/učení bez mučení

twinspace-logo

Projekt Učenie nie je mučenie/Učení bez mučení je naplánovaný na jeden školský rok pre dve krajiny Česko a Slovensko. Budeme spoznávať jazyk našej partnerskej krajiny, realizovať spoločné on line vyučovanie spoločných tém v tematických plánoch obidvoch partnerských škôl a tvoriť spoločné dokumenty.

Latest updates