Učenie nie je mučenie/učení bez mučení

twinspace-logo

Projekt Učenie nie je mučenie/Učení bez mučení je naplánovaný na jeden školský rok pre dve krajiny Česko a Slovensko. Budeme spoznávať jazyk našej partnerskej krajiny, realizovať spoločné on line vyučovanie spoločných tém v tematických plánoch obidvoch partnerských škôl a tvoriť spoločné dokumenty.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user