"Jedlo ako liek, jedlo ako jed

- naučiť žiakov orientovať sa v spleti množstva informácií ohľadom jedla a zdravého životného štýlu, naučiť sa informácie triediť, overiť a používať, - pripraviť zaujímavé podujatia, ktoré by žiakom uľahčili orientáciu v spleti informácií, - Žiaci sa naučia pracovať v tíme, naučia sa rešpektovať navzájom, prezentovať svoju prácu a vyjadriť sa k práci iných spolužiakov, tiež ju objektívne zhodnotiť. Naučia sa o problematike kultivovane diskutovať a riešiť malé či väčšie vedecké problémy , - Učitelia budú v projekte pôsobiť ako poradcovia a partneri žiakov, budú ich usmerňovať a radiť im.

Latest updates