Wir lernen uns durch den Fernglass kennen

Cieľom projektu je spoznávanie kultúr dvoch kultúrne blízkych krajín v rôznych aspektoch, akými sú kultúrne pamiatky v daných regiónoch, v ktorých žiaci žijú, stravovacie zvyky, ktoré reprezentujú typické jedlá v danom regióne. Medzi nezanedbateľný aspekt kultúrnej odlišnosti patrí aj prezentácia kultúry v rôznych podobách umenia typického pre daný región. Slovo Fernglass, teda ďalekohľad je metaforickým komunikačným prostriedkom, ktoré ale v skutočnosti reprezentuje diaľkovú komunikáciu prostredníctvom digitálnych technológií a internetu, kde sa žiaci navzájom spoznávajú a učia sa komunikačným zručnostiam v cudzom jazyku.

Latest updates