CEZ FARBY POZNÁVÁME SVET/PŘES BARVY POZNÁVÁME SVĚT

twinspace-logo

Tento projekt bude probíhat na základě spolupráce dvou mateřských škol. Jedná se o celoroční projekt, kdy v každém měsíci budou děti plnit společné úkoly.

Latest updates