ВЪЛШЕБНОТО БЛАГОДАРЯ

БЛАГОДАРНОСТТА е сила, която може да промени живота ни. Социологически проучвания показват, че преуспелите и щастливи хора навсякъде по света си приличат по две ценности, които притежават – благодарност и щедрост. Благодарността помага на хората да формират, поддържат и укрепват своите взаимоотношения, да се чувстват свързани и да се грижат за членовете на общността. Благодарността е умение да се съсредоточаваш върху положителното в живота, вместо да се фокусираш върху неприятното. Тя намалява стреса и е ключ към добро здраве(емоционално, умствено и физическо). Присъединяваме се към мнението на Цицерон „Благодарността е не само най-великата добродетел, но и родител на всички останали.“ Вярваме, че когато децата се научат как да бъдат истински благодарни за всичко в живота(дори и за това, което човек приема за даденост: въздух, вода, слънце, небе, земята, по която вървим, тялото) това ще допринесе за цялостното им щастие и благополучие. Осъзнаваме, че изграждането на чувство за благодарност в децата(и възрастните) е дълъг процес и поемаме отговорността да тръгнем по този път, подкрепяни от родители, колеги и ръководители на учебните заведения, в които работим. Вярваме, че макар и краткосрочен, проектът ще има положително, дълготрайно влияние, защото знаем, че за формирането на добър навик(поведение) са необходими поне 23 дни…а ние имаме месец!

Latest updates