PLAN RADA I AKTIVNOSTI

 •  

   

   

   

   

  OPIS PROJEKTA

  Ovo je jednogodišnji međukurikularni projekt iz područja prirodoslovlja koji upoznaje učenike s inženjerstvom (izrada mjerne aparature), programiranjem te znanstvenim radom (mjerenja, obrada mjerenja, izrada znanstvenog rada). Učenici će izraditi aparaturu (malu meteorološku postaju) na Arduino platformi, mjeriti temperaturu i vlažnost zraka, sakupljati kišnicu te odrediti količinu padalina i pH kišnice. Mjerenja će obraditi znanstvenom metodom te ih prikazati u web 2.0 alatima. Rezultate će također usporediti s Državnim Hidrometerološkim Zavodom (DHMZ). Nakon obrade rezultata učenici će izraditi plakate svog istraživačkog rada te ćemo proglasiti najbolji plakat.

   

  CILJEVI

  Učenici će putem ovog projekta vezano uz nastavu 7. i 8. razreda fizike naučiti:

  • pojam temperature, topline, tlaka, odgovarajuće mjerne jedinice

  • mjeriti temperaturu

  • usporediti temperature mjerene termometrom  i Arduino meteorološkom postajom

  • o strujnim krugovima, otpornicima i izvoru napona te spajati strujne krugove izradom Arduino meteorološke postaje

  • -o volumenu, mjernim jedinicama,  menzuri (mjerenjem kišnice)

  • o mjerenjima, pogreškama mjerenja, izradi istraživačkog i znanstvenog rada

  • poboljšati znanje fizike povezivanjem sa stvarnim pojavama i izradom istraživačkog rada

  • upoznati važnost pokusa u STEM-u

  • upoznati dijelove znanstvenog rada (hipoteza, mjerenja, obrada rezultata, zaključak…)

  • primjeniti znanje prirodoslovlja na stvarne situacije

  • razvijati istraživački tip nastave

  • razvijati vještine 21. stoljeća

  • se osposobiti za rješavanje problema

  • razvijati kreativnost

  • upoznati svakodnevni posao znanstvenika od izrade aparature, do mjerenja, obrade mjerenja i izrade znanstvenog rada

  Ali će i :

  • razvijati digitalnu pismenost i znanje informatike upotrebom različitih web 2.0 alata i programiranjem Arduina

  • primjeniti i razvijati znanje tehničke kulture izradom aparature pomoću Arduino kompleta

  • razvijati znanje biologije, kemije i meteorologije (mjerenje kišnice i pH )

  • razvijati toleranciju, timski rad

  • razvijati ekološku svijet o važnosti očuvanja okoliša, kiselim kišama

  •  

  AKTIVNOSTI:

  Svaka škola će osnovati svoj mali meteorološki laboratorij i  tim učenika i učitelja od kojih će svaki dobiti točno zadane zadatke i obaveze

  1. Upoznajmo naše male znanstvenike i njihove škole - svaki tim će se predstaviti u nekom web 2.0 alatu

  • Rok 30.10.2016.

  1. Zašto istraživati?- učenici će samostalno napraviti video, infografiku, prezentaciju ili slično na temu važnosti istraživanja, pokusa, znanstvenog rada. O sastavnicama znanstvenog rada, mjerenjima, pogreškama mjerenja, grafičkom prikazu i obradi rezultata mjerenja te svojim osobnim motivatorima za istraživanje svijeta oko sebe

  • Rok 30.11. 2016.

  1. Izbor LOGA projekta - svaka škola će održati izbor loga unutar škole te po 1 logo postaviti na Twinspace gdje ćemo javnim glasanjem odabrati logo koji će nadalje predstavljati ovaj projekt

  • Rad postaviti do: 31.10. 2016.

  • Izbor loga do: 06.11.2016.

  1. Web 2.0 alati - webinar/radionica u 11. mjesecu - gdje ćemo korak po korak proći kroz alate potrebne za daljnji rad

  2. Izrada i programiranje moje meteorološke postaje - radionica u 01. mjesecu 2017. Na radionici ćemo svi skupa izraditi meteorološku postaju na Arduino platformi. Za učitelje koji neće biti u mogućnosti sudjelovati, snimka radionice i instrukcije za izradu rada će biti postavljene na Twinspace

  3. Istraživački rad - mjerenja temperature i vlage zraka - 02./03.mjesec 2017. Svaka škola će svakodnevno zabilježiti mjerenja svoje postaje

  4. Mjerenja dnevne količine padalina i pH padalina - 1 tjedan u 04.mjesecu koji ćemo naknadno dogovoriti - učenici će svakodnevno mjeriti količinu i pH padalina

  5. Obrada rezultata znanstvenom metodom - učenici će obraditi rezultate, računati pogreške, izraditi grafički prikaz - 30.04.2017.

  6. Usporedba rezultata s DHMZ - rezultate svojih istraživanja usporediti će s mjerenjima DHMZ, rok: 15.05.2017.

  7. Moj znanstveni rad - natjecanje - izrada plakata u web 2.0 alatu Piktochart kojeg će prijaviti za natjecanje, rok: 20.05.2017.

  8. Izbor najcool rada  i podjela nagrada - Stickymoose javno glasanje - 01.06.2017.

   

  OČEKIVANI REZULTATI

  Rezultati mjerenja  će bit javno dostupni na Twinspaceu, sadržavati će radove učenika, upute za izradu meteorološke postaje, program za mjerenje, mjerenja učenika iz različitih dijelova RH te druge nastavne materijale.

  Svi nastavni materijali biti će javno dostupni za daljnje korištenje u radu učitelja

  Plakati će također bit javno objavljeni i slobodni za preuzimanje i printanje.

  Sve škole u projektu obogatiti će svoj kurikulum, povezati učenike i učitelje u zajedničkom radu.

   

  PLANIRANI TROŠKOVNIK:

  Arduino komplet ( ili samo Arduino Uno s display i senzorom Dht11) : 200 do 300kn

   

   Tablica za školski kurikul