Probuzení Země a otvírání studánek

twinspace-logo

Projekt je zaměřený na sledování změn v přírodě důsledkem znečištění vzduchu a kyselých dešťů. V rámci projektu budou žáci vedeni k tomu, aby změnili své myšlení - ať už v jejich osobním životě, nebo jako budoucí vědci a vynálezci v oblasti životního prostředí.

Latest updates