BOTIKAZAR ERASMUS+ SHOWROOM 2021-2022

IES BOTIKAZAR BHI institutuak ERASMUS+ programarekin lotuta 2021eko irailaren 1etik 2022ko azaroaren 30era bitartean egiten dituen jarduerak biltzen dituen proiektua, bai eta ikastetxearen beste etwinning proiektu batzuetarako estekak ere. Proyecto que recoge las actividades que realiza el instituto IES BOTIKAZAR BHI en relación al programa ERASMUS+ en el periodo entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022, así como enlaces a otros proyectos etwinning del centro. Project comprising IES BOTIKAZAR BHI activities connected to ERASMUS+ from September 2021 to November 2022 Projet qui rassemble les activités du Lycée IES BOTIKAZAR BHI autour du programme ERASMUS+ de septembre 2021 à novembre 2022

Latest updates