PROJEMİZİN DEĞERLENDİRMESİ/EVALUATİON OF OUR PROJECTS

  •  

    Padlet ile yapıldı

     

     

    her ülkeden hem öğretmenlerimiz hem de öğrenciler projemizi değerlendirecektir. Our teachers as well as students from each country will evaluate our project.