"EASTER BUNNY"/"VELYKŲ KIŠKUTIS"

About the project Easter is a magical celebration of spring, rebirth and joy. Together with the Easter Bunny, let's get to know and share Easter customs and traditions in different countries of the world. Apie projektą Velykos – stebuklinga pavasario, atgimimo ir džiaugsmo šventė. Kartu su „Velykų kiškučiu“ susipažinkime ir pasidalinkime Velykų papročiais ir tradicijomis įvairiose pasaulio šalyse.

Latest updates