PREDSTAVUJEME SA

 • Úloha č. 1.1: Predstavte sa nám - na túto stenu pripnite svoj štítok (dvojklik priamo na stenu) s vašim menom a niečo o sebe napíšte, môžete pridať aj svoju fotku :-)

  Termín splnenia úlohy č. 1.1:      najneskôr do 14. novembra 2014


  Úloha č. 1.2: Vložte do galérie jednu kolektívnu fotografiu vašej skupiny (aj umelecky ladenú, netradične prevedenú, upravenú,...) a následne ju vložte aj tu:

  Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou

  ...ak sa radi hráte, tak si nás poskladajte: PUZZLE

  Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Nitra

  naše Puzzle sú tu

  Stredná odborná škola polytechnická, Zlaté Moravce

  Hotelová akadémia, Bratislava

   

  Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice

  ... foto pribudne ..

   

  Termín splnenia úlohy č. 1.2:      najneskôr do 28. novembra 2014


  Úloha č. 1.3: Predstavte svoju školu, ľubovoľným vami zvoleným spôsobom (napr. Voki, videovizitka, zvuková nahrávka, netradičná prezentácia, online nástenka, rôzne nástroje web2.0... ). Výsledok Vašej práce uložte medzi súbory nášho spoločného projektu, prípadne tu:

  ____________________________________________________________________________________________________

  Stredná odborná škola polytechnická, Zlaté Moravce 

   

  http://sospzm.soe.cz/ - stránka vytvorená žiakmi

  _________________________________________________________________________________________________________

  Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou:

  _______________________________________________________________________________________________________

  HOTELOVÁ AKADÉMIA, BRATISLAVA

   

  _________________________________________________________________________________________________________

  SPŠ STROJNÍCKA PRIEMYSLOVKA, KOŠICE

  ____________________________________________________________________________________________________

  Termín splnenia úlohy č. 1.3:      najneskôr do 16. decembra 2014