Učíme sa spolupracovať

V projekte budú žiaci vzájomne komunikovať a spolupracovať na vytváraní spoločného diela. Dôraz bude pritom kladený na vlastnú tvorivosť študentov, pričom jednotlivé aktivity sa budú snažiť realizovať netradičnými spôsobmi, podľa svojho vlastného výberu, s použitím IKT a moderných web2.0 nástrojov.

PREDSTAVUJEME SA

Úloha č. 1.1: Predstavte sa nám - na túto stenu pripnite svoj štítok (dvojklik priamo na stenu) s vašim menom a niečo o sebe napíšte, môžete pridať aj svoju fotku :-)

Termín splnenia úlohy č. 1.1:      najneskôr do 14. novembra 2014


Úloha č. 1.2: Vložte do galérie jednu kolektívnu fotografiu vašej skupiny (aj umelecky ladenú, netradične prevedenú, upravenú,...) a následne ju vložte aj tu:

Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou

...ak sa radi hráte, tak si nás poskladajte: PUZZLE

Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Nitra

naše Puzzle sú tu

Stredná odborná škola polytechnická, Zlaté Moravce

Hotelová akadémia, Bratislava

 

Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice

... foto pribudne ..

 

Termín splnenia úlohy č. 1.2:      najneskôr do 28. novembra 2014


Úloha č. 1.3: Predstavte svoju školu, ľubovoľným vami zvoleným spôsobom (napr. Voki, videovizitka, zvuková nahrávka, netradičná prezentácia, online nástenka, rôzne nástroje web2.0... ). Výsledok Vašej práce uložte medzi súbory nášho spoločného projektu, prípadne tu:

____________________________________________________________________________________________________

Stredná odborná škola polytechnická, Zlaté Moravce 

 

http://sospzm.soe.cz/ - stránka vytvorená žiakmi

_________________________________________________________________________________________________________

Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou:

_______________________________________________________________________________________________________

HOTELOVÁ AKADÉMIA, BRATISLAVA

 

_________________________________________________________________________________________________________

SPŠ STROJNÍCKA PRIEMYSLOVKA, KOŠICE

____________________________________________________________________________________________________

Termín splnenia úlohy č. 1.3:      najneskôr do 16. decembra 2014

Author: Gabriela Kövesiová
Last editor: Gabriela Kövesiová