Zdrowo żyć – na topie być!

twinspace-logo

Projekt będzie prowadzony w ramach innowacji metodycznej i ma na celu wprowadzenie zmiany postaw i zachowań w zakresie zdrowia i profilaktyki naszych podopiecznych. Ma ona zachęcić oraz zmotywować uczniów do tego, aby zdrowy styl życia stał się dla nich sposobem na życie. Projekt „Zdrowo żyć – na topie być!” jest naszą odpowiedzią na pogarszający się stan zdrowia i sprawności fizycznej w nowej rzeczywistości pandemicznej, a także wyjście naprzeciw wymogom zawartym w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym.

Latest updates