7 Bölge Tek Yürek

Okul öncesi eğitim, çocuklarda sosyal, bilişsel ve dil gelişimi, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme becerileri gibi bir çok beceriyi geliştirmenin yanında; onları, kendisinin, yaşadığı çevrenin ve kültürünün farkında olan, ülkesinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Projemiz aracılığıyla, kültür aktarımının kritik dönemi olan okulöncesi dönemde, bölgeler arası köprüler kurularak çocuklara kendi bölgelerinden başlayarak diğer bölgelerin coğrafyası, yöresel ürünleri, oyunları, masalları, yetiştirdiği sanatçılar, sporcuların tanıtımı ile, çocukların kültürümüzü, yaşadığı ülkeyi koruma ve geliştirmesi, vatan sevgisi, biz olma bilinci gibi olumlu tutum ve davranışlar kazandırmak hedeflenmektedir.

Latest updates