ΣΤΑΜΑΤΩ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟ

twinspace-logo

Μέσα από τις δράσεις του συγκεκριμένου έργου αποσκοπούμε οι μαθητές/τριες να ευαισθητοποιηθούν, να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές μέσω των οποίων θα αναγνωρίζουν, θα αποδέχονται, θα σέβονται και θα επωφελούνται από τη διαφορετικότητα, αντί να την αγνοούν ή να την αποκλείουν. Η γλώσσα, η εξωτερική εμφάνιση, η θρησκεία, οι απόψεις, η εθνική ή κοινωνική καταγωγή, η αναπηρία και η κοινωνική τάξη αποτελούν συχνά στοιχεία βάσει των οποίων λαμβάνουν χώρα οι διακρίσεις. Βασικές αιτίες θεωρούνται η άγνοια, οι προκαταλήψεις και τα αρνητικά στερεότυπα, ενώ στην πράξη οι διακρίσεις εκδηλώνονται ως απόρριψη, απαγόρευση ή αποκλεισμός ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων. Οι πιο κοινές μορφές διακρίσεων ανάμεσα στα παιδιά είναι ο αποκλεισμός, ο εκφοβισμός και τα πειράγματα που βασίζονται στη διαφορετικότητα.

Latest updates