Financial literacy / Finacijska pismenost

Financial literacy is the ability to understand and effectively use various financial skills, including personal financial management, budgeting, and investing. Financial literacy is the foundation of your relationship with money. We will become financially literate and able to navigate the challenging but critical waters of personal finance. We will pass our knowledge on to our family and friends. We will discover why people find money matters so intimidating and how can we help them. Financijska pismenost je sposobnost razumijevanja i učinkovitog korištenja različitih financijskih vještina, uključujući osobno financijsko upravljanje, izradu proračuna i ulaganja. Financijska pismenost temelj je našeg odnosa s novcem i cjeloživotno je putovanje učenja. Postat ćemo financijski pismeni i sposobni ploviti izazovnim, ali kritičnim vodama osobnih financija. Svoje znanje prenijet ćemo obitelji i prijateljima. Istražit ćemo zašto neki smatraju da je novac tako zastrašujuć i kako im pomoći.

Latest updates