Το τρένο περνά! – Προγραμματίζοντας μικροελεγκτή #SkillsLabs

twinspace-logo

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Β΄ Τάξης Γυμνασίου στη Θεματική: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ–Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία» και συγκεκριμένα στην Υποθεματική: STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική. Βασική ιδέα του έργου αποτελεί η εμπλοκή των μαθητών σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες ενεργητικής βιωματικής διερευνητικής μάθησης προγραμματισμού μικροελεγκτή στοχεύοντας στην ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης και δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικότητας. Συγκεκριμένα οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες: -εισαγωγής στη ρομποτική και στον προγραμματισμό, -διατύπωσης αυθεντικού προβλήματος (όπως έλεγχος διάβασης τρένου), -εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες μικροελεγκτή (μικροελεγκτής ATmega328), -εισαγωγής στο προγραμματιστικό περιβάλλον mBlock. -δημιουργίας τεχνουργήματος και κατάλληλης συνδεσμολογίας αξιοποιώντας κατάλληλα δομικά στοιχεία όπως τουβλάκια LEGO, καλώδια, λαμπάκια LED κ.ά. -προγραμματισμού του μικροελεγκτή.

Latest updates