İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

twinspace-logo

Oluşan doğa olaylarını web2 araçlarını kullanarak hazırlanan afişlerle bir doğal afetler sergisi hazırlamayı ve bu sergiyi değişik platformlarda sergileyerek farkındalık oluşturmayı planlıyoruz. Bu olayların önüne geçmek veya azaltmak için yapılacak çalışmaların kimyasal deneyler yapılarak deneysel olarak açıklanması ve elktronik devre tasarlanıp yazılımla kodlanan mikrodenetleyiciyi çalıştırarak anlatılması sağlanacaktır. Bu sayede insanların doğal kaynakları daha itinalı kullanması sağlanacaktır. Deneylerde kullanılan yöntem ve meteryalleri derslerimize entegre ederek eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz.

Latest updates