Gelecek Kuşak Kültürlü Olacak!/The Next Generation Will Be Cultured!

twinspace-logo

Projemizde, bulunduğumuz ayın, ortaklarımız tarafından belirlenen, meslek, ülke, yazar, ressam, sinema, sporcu, müzisyen gibi başlıklarını okul öncesi öğrencilerimize uygun yöntem ve tekniklerle, kazanımlarımıza entegre ederek işleyeceğiz. Kültür-Sanat etkinliklerini öğrencilerimize tanıtarak, keşfettirerek anlamalarını ve öğrenmelerini destekleyeceğiz. Bu sayede öğrencilerimiz hem kendi ülkesi hem de farklı ülkelerdeki kültür ve sanat alanında bir çok bilgiye ulaşarak evrensel kültürün temellerini oluşturacak, farkındalıkları ve yaratıcılıkları artacak, keşfederek ve deneyerek farklı sanat türlerini de inceleme fırsatı bulacaklardır.

Latest updates