Money - Money - Money

twinspace-logo

Projekt je zameraný na podporu finančnej gramotnosti detí predškolského veku. V spolupráci 5 tímov budú deti plniť úlohy, získavať odmeny a učiť sa, ako plánovať svoje financie.

Latest updates