eTwinning individuālais tiešsaistes kurss “Starptautisku projektu organizēšana izglītības iestādēs”

Kursu veido 4 video nodarbības, katrā no tām iekļauti dažādu projektu plānu piemēri, kā arī uzdevumi, kas dalībniekiem jāpaveic un vērtēšanas kritēriji katram no tiem. Pēc visu video nodarbību noskatīšanās un uzdevumu izpildes, dalībnieki būs izveidojuši savus eTwinning projektu plānus.

Ievadnodarbība

Author: Edīte Sarva
Last editor: Edīte Sarva