OŠ KLINČA SELA

  • U našoj školi se tradicionalno s velikom pažnjom njeguje osjećaj domoljublja, a osobita prilika za to su državni praznici. U kreiranju sadržaja na osobit način sudjeluje povijesna grupa, koja je ove školske godine 2021./22., zbog epidemiološke situacija prema kojoj je preporučeno izbjegavanje miješanja učenika koji inače ne pohađaju isti razred, sastavljena od zainteresiranih učenika 8.a razreda.

    Učenici su tijekom listopada i studenog kroz interdisciplinarni projekt povijesti (mentorica Nikolina Golub) i likovne kulture (mentorica Lana Martinović) izrađivali sadržaj koji je na razini cijele škole poslužio za obilježavanje Dana sjećanja na  žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18. 11. 

    Projekt se bazirao na knjizi mlade autorice Ani Galović "Mama, ne vidim nebo", o djeci koja su izgubila život tijekom i neposredno nakon bitke za Vukovar. Rezultat projekta je digitalna interaktivna slikovnica čija je glavna poruka mir kao glavna vrijednost, a koju su učenici svih razreda obrađivali na satovima razrednika

    SLIKOVNICU MOŽETE PROLISTATI OVDJE