EVALUACIJA

 • EVALUACIJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

  1. d Osnovne škole Nikole Hribara, Velika Gorica

  Učenici su marljivo i vrijedno sudjelovali u realizaciji ovog projekta.

  Katarina Šeravić Lovrak, DV Ciciban, Velika Gorica
  2.c OŠ Nikole Hribara iz Velike Gorice i učiteljica Ksenija Petrlin Jurić
  3.b OŠ Čazma, Anita Mikulandra, Croatia

  Evaluacija