Pracujemy i uczymy się zawodu w Andaluzji

twinspace-logo

Projekt "Pracujemy i uczymy się zawodu w Andaluzji" został przygotowany przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze przy współpracy z hiszpańskim partnerem firmą szkoleniową euroMind z UBEDA (JAEN). Czas realizacji projektu wynosił 01.09.2019 - 30.04.2021 r.(wydłużony do 30.06.2022 r.). Uczestnikami projektu było 62 uczniów i 8 opiekunów (nauczyciele ZSiPKZ) w działaniu VET-SHORT - Krótkoterminowe mobilności osób uczących się, oraz osoby odpowiedzialne za realizację tzw. zespół projektowy z ZSiPKZ oraz euroMind. Projekt miał wpływ na działalność wszystkich uczniów i nauczycieli ZSiPKZ.

Latest updates