Književnik mog zavičaja 3 - Writer of my region 3

Upoznaje se život i rad, umjetničko stvaralaštvo književnika i njegovo kulturno značenje. Omogućuje se stjecanje književnoga znanja, književne kulture i kulturnoga identiteta. Primat će se i interpretirati medijski sadržaji ako su povezani sa stvaralaštvom književnika. Potiče se čitanje iz užitka i potrebe, stjecanje čitateljskih navika i čitateljske kulture, razvija se mašta i estetska mjerila vrednovanja. Potiče se osobni razvoj, razvoj estetskih kriterija, promišljanje o svijetu i sebi te razmjena stavova i mišljenja o pročitanom. Pridonosi se stjecanju kulturnoga iskustva učenika te uspješnosti njegove socijalizacije dijeljenjem vlastitih iskustava i spoznavanjem iskustava drugih. Razvijaju se digitalne kompetencije svih sudionika projekta. The project is intended for different age groups. The participants of this project, based on their age, will learn about life, work and creation of the writer related to the region in which they live. The cognitions, work and creative activities will be shared with other participants of the project. By using new information and communication technologies, there will be contents created and utilized to share acquired knowledges and ideas as well as to develop skills and encourage creativity amongst.

Latest updates