OŠ BEDEKOVČINA OŠ Bedekovčina 4.a (Marica Celjak)

 • 4.a -naše aktivnosti

  Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 3.12.2021.

  Kao i svake godine, i ove godine je u školi obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 3.12.2021.

  Učenici su kroz međupredmetne teme i predmetne kurikulume obilježili Međunarodni dan osoba s invaliditetom, na taj način razvijajući svijest o važnosti punog i ravnopravnog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvenom životu svake zajednice. Učenici 4.a su na vjeronauku učili o Isusu koji posebnu brigu posvećuje bolesnima. Na temelju njegovog primjera odlučili su posebnu pažnju posvetiti osobama s invaliditetom u svojoj okolini.

  Obilježen Međunarodni dan djeteta (dječjih prava), 20.11.2021. ''Dan kada je usvojena Konvencija o pravima djeteta

  Svjetski dan djece obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta.

  17.11.2021. u 4.a vrlo poticajnu radionicu o Dječjim pravima i dužnostima održala je Jasenka Borovčak iz Društva „Naša djeca“ Zabok “

  Radionicaje provedena tijekom nastave Katoličkog vjeronauka kao dio teme „Budi istinit u riječi i djelu“ i u skladu s međupredmetnim temama:

  goo A.2.2. Aktivno zastupa ljudska prava, goo C.2.1. Sudjeluje u unaprjeđenju života i rada škole, goo C.2.2. Promiče solidarnost u školi.

  osr A2.1 Razvija sliku o sebi, osr A.2.3. Razvija osobne potencijale, osr C.2.2 Prihvaća i obrazlaže važnost društvenih normi i pravila, osr C.3.3.Aktivno sudjeluje i pridonosi školi i lokalnoj zajednici, B.2.2.C. Uspoređuje i podržava različitost

  : uku A.2.3.Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema.

  Dan sigurnijeg interneta

  Utorak 8. Veljače 2022

  3. Međunarodni dan materinskog jezika 21. veljače

  Djeca imaju pravo na kulturu i jezik... Očuvanje materinskog jezika od iznimne je važnosti za pojedini kraj i kulturu.

  U sklopu izborne teme .Izborna tema:
  Hrvatski kršćanski korijeniuUpoznali smo se sa prvim pismom u Hrvata. Pisali smo glagoljicom.

  4. a -to smo mi

  Ime nije samo skup slova-ime to smo mi , zato smo naša imena napisali najljepše što smo znali...

  4. Dan ružičastih majica 23. veljače

  I ovaj dan obilježila je cijela škola, a naravno i 4.a
  9. godinu za redom, zadnje srijede u veljači, obilježava se Dan ružičastih majica – Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Kako je 23. veljače zimski odmor učenika, Dan ružičastih majica smo obilježili u školi u petak 18. veljače 2022.

  Pozvali smo sve učenike i učitelje da odjenu ružičastu majicu u znak podrške vršnjačkom ne-nasilju i time pošalju poruku – NASILJE PRESTAJE OVDJE

  Svjetski dan vode

  Učinimo nevidljivo vidljivim- na satu prirode i društva učenici su izrađivali plakate

  Obilježen Međunarodni dan djeteta (dječjih prava), 20.11.2021.

  Naši plakati ( pogledajte više slika u datotekama)

  2.veljače 2022. Svjetski dan igre

  Djeca imaju pravo na igru- dan kada se djeca igraju...dan nestrukturirane igre...djeca sama biraju igre

  2.veljače 2022. Svjetski dan igre

  igre po izboru učenika

  1.3 2022. Fašnik
  Valentinovo 2022.