DOĞA SAKLANMAYI SEVER KEŞFETMEK İÇİN EL VER "THE NATURE LIKES TO HIDE HAND TO EXPLORE""

twinspace-logo

Son yıllarda hızlı bir şekilde Dünya'mızdaki doğal kaynaklar iklim değişikliği, insanların çevrelerine olumsuz etkileri gibi nedenlerle tükenmektedir. Son zamanlarda Dünya genelinde sel, orman yangınları, heyelan gibi doğal afetlerin görülme sıklığı da çevreye verilen zararla aynı orantıda artmıştır. Artan üretim ve tüketim var olan kaynakları azaltmaktadır. Dünya geneline yayılan salgının da etkisiyle insanlar doğa ile iç içe olmayı ve doğal olanı tercih etmeye başlamıştır. Bu proje; çocukların doğayı tanımasını, doğal unsurları korumaya ve sürdürebilir bir çevre için gereken temel bilgileri kazandırmayı hedeflemektedir. Nature hides various beauties in it. Recently, our resources in nature have decreased due to climate change, increased production and consumption. Due to the worldwide pandemic, people return to nature and prefer the natural. Our aim in this project is for children to discover nature and gain the basic knowledge required for a sustainable environment.

Latest updates