Creative Thinking With İntelligence Games (Zekâ Oyunları ile Kreatif Düşünme)

twinspace-logo

Bu proje ile akıl ve zeka oyunlarını öğrencilerimize tanıtıp onların da kendi sınıf düzeylerinde akıl ve zeka oyunları örnekleri tasarlamalarını,üretmelerini ve böylece zeka oyunlarının kazanımlarından faydalanmalarını sağlamayı düşünmekteyiz.(With this project, we intend to introduce mind and intelligence games to our students and enable them to design and produce examples of mind and intelligence games at their own grade level and thus benefit from the achievements of intelligence games.)

Latest updates