Projekt

 • OPIS PROJEKTA

  Ovo je 3. godina provedbe Projekta na eTwinningu te nastavljamo s prošlogodišnjim aktivnostima s naglaskom na planirane ciljeve i navedene ključne kompetencije.  

  Učenici će osnažiti/steći znanja, vještine i stavove kojima će jačati samopouzdanje, razumjeti druge i surađivati s njima, razvijati kritičko mišljenje, određivati svoje izbore, donositi odluke te preuzimati osobnu odgovornost s posebnim naglaskom na sigurnost u neposrednom i virtualnom okružju te prevenciju svih nepoželjnih oblika ponašanja. Sadržaji propisani predmetnim kurikulumima i međupredmetnim temama ostvarivat će se u okviru odabranih tema na stranici Projekta i događanja u okružju. 

  Projektni partneri će, poštujući propisane nacionalne predmetne kurikulume i međupredmetne teme, odabrati zajedničke teme tijekom kojih će jačati specifične kompetencije povezane s ciljevima uključujući se u aktivnosti, događanja i projekte koji se provode u okružju, na nacionalnoj, europskoj ili svjetskoj razini. 

   

  CILJEVI

  Osnaživanje učenika i učitelja te razmjena primjera dobre prakse poticanjem razvoja ključnih kompetencija: 
  - interaktivno korištenje alata za učinkovitu interakciju s okolinom (svi alati za komunikaciju: od IKT-a do neposredne uporabe jezika), 
  - interakcija s heterogenim skupinama (suradnja i stvaranje u neposrednom i virtualnom okružju), 
  - samostalno djelovanje (upravljanje svojim aktivnostima, smještaj u zajednički kontekst, samostalno djelovanje i preuzimanje odgovornosti). 

  RADNI POSTUPAK

  Tijekom rujna autorice će predstaviti projekt te zajedno s partnerima dogovoriti aktivnosti, vremenik i načine rada. Projektni partneri će predstaviti sebe i svoje razrede i škole.
  Tijekom rujna sudionici će dobiti opće upute vezane uz e-sigurnost, a u veljači će se obilježiti Dan sigurnijeg interneta.
  Od rujna do lipnja projektni partneri provodit će aktivnosti kroz dvomjesečne teme:
  rujan/listopad: Uhvati ritam
  studeni/prosinac: U ritmu mira
  siječanj/veljača: U ritmu odgovornosti
  ožujak/travanj: U ritmu prirode
  svibanj/lipanj: U ritmu zajednice.

  TRAJANJE: 1 godinu

  • 1.9.2021. do 31.8.2022. g.


  Sretno druženje i rad žele autorice: 


  Iva Palčić Strčić, OŠ Središće, Zagreb
  Branka Pastuović, OŠ Brodarica, Šibenik