BİYOMİMİKRİ

twinspace-logo

To create a love of nature and environmental protection awareness in our students, to arouse feelings of research and curiosity, to create awareness; we aim to increase ecological literacy, interdisciplinary working, design and production skills. Öğrencilerimizde doğa sevgisi ve çevre koruma bilinci oluşturmayı, araştırma ve merak duygularını uyandırmayı, farkındalık yaratmayı; ekolojik okuryazarlık, disiplinler arası çalışma, tasarım ve üretim becerilerini artırmayı hedefliyoruz.

Latest updates