MATH ART -MATEMATİK SANATI

"Matematik Sanatı" içerdiği araştırmalar,sunumlar ve bir çok etkinlikle güzel sanatların çağdaş dallarını kullanarak, matematiksel içeriklerin hayatın her alanında bulunduğunu kanıtlamaya çalışan, ancak bu durumun öğrenciler tarafından yeterince bilinmemesine yapıcı çözümler üreterek matematik dersine karşı olumlu tutum sergilemelerini sağlayacak bütüncül yaklaşımlı bir projedir. Bu proje kapsamında ,6-11 yaş öğrencilerinin resim,müzik,heykel,edebiyat,dans,tiyatro,sinema gibi güzel sanatların dallarındaki matematik içeriklerini görmeleri sağlanarak ,matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Latest updates