Dan jabuka 2021.

"Jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van!" Upoznavanje učenika sa utjecajem jabuke na naše zdravlje, koristima od jabuke, vrstama jabuke, načinom konzumiranja jabuke i proizvoda od jabuke, Organiziranjem raznih predmetnih i međupredmetnih aktivnosti obilježiti Svjetski dan jabuka.

Latest updates