ČITAM SEBI, ČITAM TEBI / I READ TO MYSELF, I READ TO YOU

Kao krajnji cilj projekta nadamo se da će rezultirati vidnim napretkom djece u aktivnom slušanju, prepričavanju, usvajanju dotad nepoznatih riječi, razvijanju čitalačkih sposobnosti – svjesnosti o glasovima, riječima i rečenicama, slovkanju i rimovanju, što potiče kognitivni i jezični razvoj djece. Sadržaji slikovnica i knjiga koje ćemo čitati pomno će biti birani kako bi se s djecom moglo razgovarati o toleranciji, uvažavanju različitosti, aktivnom donošenju odluka i prenošenju temeljnih građanskih i demokratskih vrijednosti. Sve je to važno za rast djece u multikulturnom društvu u kojem će trebati donositi odgovorne odluke. As the ultimate goal of the project, we hope that it will result in visible progress of children in active listening, retelling, learning hitherto unknown words, developing reading skills - awareness of voices, words and sentences, spelling and rhyming, which encourages children's cognitive and language development.

Latest updates