Keď Karel IV. bude Karel 4.

twinspace-logo

Některá francouzská muzea informovala, že upouštějí od používání římských číslic a v názvech a na označení svých exponátů používají arabské číslice. Takže např. místo Ludvík XVI. píšou Ludvík 16. Důvodem je skutečnost, že římské číslice jsou v současné době pro mnoho lidí nesrozumitelné, a proto chtějí informace pro návštěvníky použitím arabských číslic zjednodušit. Musíme si však uvědomit, že každé zjednodušení může vést ke zkreslení informací a také, že čím méně se římské číslice budou používat, tím méně lidí je bude znát. Znalost římských číslic by měla být součástí všeobecného vzdělání. V 21. století je posláním škol, ale například i muzeí, lidi vzdělávat, a proto se v tomto projektu zaměříme na význam a používání římských číslic jak v minulosti, tak i v současnosti.

Latest updates