Dimdaru, damdaru.

Piedalīties Mārtiņdienas svētkos ar pašdarinātiem mūzikas instrumentiem, improvizējot ar tiem , ejot rotaļās un dziedot dziesmas. Attīstīt muzikālo dzirdi un ritma izjūtu. Mākslinieciskajā darbībā apgūt rotaļas un vizualizēt Mārtiņgaili.

Latest updates