Pusni običaji naših krajeva 1

Cilj projekta je proširiti znanja učenika o tradicionalnim pusnim običajima krajeva iz kojih potječu. Kroz provođenje zajedničkih aktivnosti s drugim učenicima iz različitih škola, iz različitih krajeva RH i drugih država učenici će naučiti poštivati različitosti kulturnih običaja. Voljeti svoj zavičaj, znači voljeti ljude, prirodu, povijest i budućnost ne samo svoj rodnog mjesta, sela, grada, već i šire primarni je cilj projekta. Projektom se žele razvijati sljedeće kompetencije: komunikacija na materinskome jeziku, komunikacija na stranim jezicima, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje. Pusni običaji naših krajeva autorski je projekt učiteljica: Daliborke Rotar i Ivane Žagar.

Latest updates