Γυναίκες του 1821

twinspace-logo

Οι μαθητές/μαθήτριες θα διερευνήσουν τη ζωή και δράση γυναικών του 1821, σε διασχολικές ομάδες. Θα δημιουργήσουν online games και e-book.

Latest updates