ZERO bullying în școală!

Prevenirea și combaterea bullying-ului în instituțiile școlare au devenit o prioritate dat fiind faptul că agresiunea are repercusiuni negative asupra securității psiho-emoționale a copiilor, cu atât mai mult cu cât are loc într-un mediu în care copilul se așteaptă să fie protejat de un adult. Principalele nevoi emoționale ale copiilor care nu pot fi satisfăcute într-un mediu afectat de acest fenomen sunt nevoia de apartență la grup și nevoia de a fi acceptat. Aceste două nevoi umane fundamentale au un impact major asupra dezvoltării psihice armonioase. Proiectul de față își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la această problematică și să prevină și să combată aceste fenomene în rândul elevilor, să creeze un climat sigur și pozitiv în unitatea de învățământ, bazat pe respectarea persoanei, nediscriminare, motivarea pentru învățare și asigurarea stării de bine.

Latest updates