1. 2 GDPR

  • Na školách se dodržují zásdy GDPR. I my se snažíme v projektu tyto zásady dodržet. Spolupracujeme se zákonnými zástupci dětí a žáků, s jejich písemným souhlasem můžeme uveřejnit fotografie a videa dětí v tomto projektu. Zákonným zástupcům, žákům a dětem děkujeme za spolupráci.

  • GDPR

    S1 Havlíčkův Brod
    CSŠ Dolný Kubín - 4. A