Učenje s razumijevanjem – novi pristup Learning with understanding – a new approach (LUNA)

Erasmus+ KA1 projekt „Learning with understanding – a new approach“ (LUNA) potrebno je promatrati u kontekstu obrazovne reforme u Republici Hrvatskoj (Škola za život) u koju su uključeni i učenici i nastavnici Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole. Reformom su se otvorili novi obrasci poučavanja, a u međuvremenu se pojavila i pandemija u kojoj je cijeli nastavni proces privremeno morao biti prebačen u virtualno okruženje. Trajanje projekta je 18 mjeseci, a tijekom provedbe planirane su dvije mobilnosti u Finsku i Portugal. U mobilnosti su uključene nastavnice engleskog, njemačkog, francuskog i španjolskog jezika, nastavnica ekonomske grupe predmeta i stručne suradnice pedagoginja i knjižničarka, koja je i koordinatorica projekta. Sudionici će planirati nastavne i izvannastavne aktivnosti u skladu s potrebama i ciljevima projekta i na taj će način nove kompetencije biti integrirane u školski kurikulum.

Latest updates