Priroda kroz eko datume

twinspace-logo

Čovjek svojim svakodnevnim aktivnostima ugrožava biljni i životinjski svijet te onečišćuje naš okoliš. Ugroženi su voda, zrak i tlo kao prirodna staništa biljaka i životinja te je smanjenja biološka raznolikost našeg planeta. Potrebno je usmjeravati učenike od najranijeg uzrasta kako svakodnevno živjeti u skladu s prirodom i održivim razvojem. Sudjelovanjem u projektu učenici će istraživati prirodu, biljke i životinje, naučiti kako ih zaštititi, obilježavati ekološki važne datume te će međusobno izmijeniti svoja znanja i iskustva.

Latest updates