Tajemnice zamku Królowej Matematyki

Matematyka jest nauką, która dostarcza narzędzi do poznawania środowiska i opisu zjawisk, dotyczących różnych aspektów działalności człowieka. „Tajemnice zamku Królowej Matematyki” to trzymiesięczny projekt matematyczny w formie gamifikacji, skierowany do uczniów klas 1- 3. Głównym założeniem projektu jest zainteresowanie matematyką oraz podniesienie kompetencji matematycznych uczniów poprzez zabawę. Uczniowie poszczególnych poziomów nauczania będą realizowali zadania zgodnie z ich programem przewidzianym na dany rok. Zadania wplecione są w baśniową fabułę. Królowa Matematyka zaprasza do swojego zamczyska na bal „Mistrzów Matematyki”. Do zamku prowadzą różne drogi, które trzeba odnaleźć na mapie i poruszać się według kodu. W balu uczestniczyć mogą wyłącznie uczestnicy, którzy poznają tajemnice Królowej skrywane w różnych miejscach i komnatach zamczyska. Wykonają prace w ogrodzie, zajrzą do Komnaty Figur Geometrycznych, Komnaty Liczb, Komnaty Poszukiwaczy Czasu. Wykonają zadania w zam

Latest updates